Škola fudbala Atletik Beograd vrši selekciju kao kompleks organizaciono metodskih mera sa zadatkom da pronađe one pojedince, od kojih se može očekivati da u perspektivi postižu veoma dobre rezultate. Prema najširem mišljenju najautoritativnijih stručnjaka fudbalske igre, moguće je izdvojiti sledeće kriterijume za utvrđivanje značajnih predispozicija dece za uspešnost u fudbalu:
– Smisao za igru
– Brzinsko-snažne sposobnosti
– Osećaj lopte
– Voljne sposobnosti
– Telesna građa
Metodika selekcije kao skup načina i uređaja za merenje kriterijuma u praksi podrazumeva sledeće metode:
– Ekspertna (ocena eksperata – fudbalskih trenera)
– Aparaturne (merenja preko kojih se precizno određuju funkcionalne mogućnosti organizma)
– Testovi (vežbe koje su tako koncipirane da se prilikom izvođenja manifestuju različite sposobnosti i svojstva ličnosti, čime se stiče uvid u objektivnu nadarenost pojedinca).

Škola fudbala Atletik Beograd, kao tim fudbalskih stručnjaka i pedagoga opredeljenih za rad sa mladim uzrasnim kategorijama fudbalera, organizuje svoj rad tako da uvek zadovolji određene pojave, procese i zakonitosti kao što su:
– Za stvaranje budućeg vrhunskog fudbalera potrebno je oko 10 godina organizovanog, univerzalnog i stručnog rada,
– Sa početkom škole od 7 do 12 godina počinje drugi period detinjstva, od 13 do 16 godina u toku je period puberteta
– Brzina reakcije pokreta i brzina kreteanja najpovoljnije su za razvoj u uzrastu od 8 do 15 godina, uz pomoć sredstava kao što su igra na dva gola, atletske, gimnastičke i akrobatske vežbe
– Okretnost se najpovoljnije razvija u uzrastu od 10 do 11 godina
– Sposobnost učenja tehnike fudbala naglašeno se iskazuje već između 9. I 12. Godine uz pomoć sredstava kao što su : baratanje loptom, igra po delovima i igra na takozvane male golove
– Gipkost se najlakše povećava i razvija već od 7. Pa do 11. Godine. Sredstva su:gimnastičke, akrobatske i atletske vežbe
– Situaciona priprema u mladim uzrasnim kategorijama fudbalera, u prvom redu se odnosi na tehničku propremu, odnosno usvajanje pokreta sa i bez lopte, što je u zavisnosti od koordinacije i kinestetičke osetljivosti za loptu.
– Program taktičke pripreme mora da bude u funkciji razvoja kreativnosti u igri, i u funkciji uigravanjaraznih delova igre u napadu i odbrani.

  • Zakažite besplatan probni trening - 065 21 41 610

    Trening traje efektivno sat vremena

  • POZOVITE